Covid-19 - en förändrad arbetsplats

Under framfarten av Covid-19 har många företag snabbt ställt om och skapat förutsättningar för att de anställda ska kunna arbeta mer hemifrån. Under 2020 gjordes undersökningar som visade att distansarbete och arbete från hemmet kan ha ökat med upp till 400% under året. 

När företag sprider ut sina anställda över ett större geografisk område ställs direkt högre krav på att all kommunikation ska fungera felfritt digitalt. Databaser, otaliga digitala möten och filöverföringar behöver fungera i realtid för att inte arbetsflödet ska fördröjas.

Covid-19 har gjort att samtidens nya rutiner ställer höga krav inte bara på bredbandet på din arbetsplats, utan också på bredbandet i din hemmiljö. När allt fler kontor ersätts av internet som arbetsplats runt om på landets företag, ställer det krav på en stabil och hög internetuppkoppling. 

Med ett bredband från oss på Bitcom kan du vara säker på att du kommer få snabb och effektiv support om det skulle vara något problem med ditt bredband. Ta hjälp av vår kundtjänst om du behöver se över din internethastighet och uppgradera för att klara av alla dina arbetsuppgifter hemifrån.

Viktiga vanor vid distansarbete:

Tydligt avgränsade arbetstider

Ergonomisk arbetsplats

Regelbundna pauser

Socialt samspel med kollegor