Om Bitcom

Två decennium av uppkoppling

Under tidigt 2000-tal startades Bitcom med syftet att erbjuda nätverkstjänster mot både privatpersoner och företag. Idag finns Bitcom på många orter i Sverige och erbjuder bredband- och tilläggstjänster både via fiber, fiberkoax och Ethernet. Som företag med specialistkunskaper i lokalerna värdesätter vi den mänskliga kontakten och erbjuder personlig kundtjänst där våra kunder alltid kan få personlig handledning av oss.

Kunskaper utöver det vanliga

Dagens samhälle är beroende av att våra digitala kontaktvägar fungerar utan avbrott. Såväl våra arbetsplatser som hem gynnas av den snabbhet som den digitala kommunikationen innebär. Det säkraste sättet att skapa stabila kommunikationsvägar är att förstå vilka komponenter som informationsflödena utgörs av. Vi är stolta över att ha medarbetare med spetskompetens inom flera av de absolut centrala områdena idag.

En stabil tillgänglighet för våra kunder

Med ett kontaktnät som spänner över stora delar av Sverige och en koncernidentitet som sträcker sig decennier bakåt i Sveriges digitala utveckling kan vi med trygghet säga att vi är på rätt plats i tiden. När komplexiteten i våra kommunikationssystem hela tiden avancerar ökar behovet av tydlighet och enkelhet för våra slutkonsumenter. På vårt bredbandscenter i Mölndal utanför Göteborg kan våra kunder både få support, rådgivning och hjälp med inköp av nätverksprodukter. Allt för att göra den digitala världen lite mer tillgänglig.